Provozování energetických zařízení

Odborná správa a údržba trafostanic a rozvoden

V rámci našich každodenních činností zajišťujeme opravy a revize energetických zařízení. Dokážeme řešit problémy na všech úrovních energetiky. Je jedno, zdali se jedná o poruchu na vedení vysokého napětí nebo je potřeba jen udělat pravidelná revize trafostanice. Ke každému úkolu přistupujeme zodpovědně a snažíme se ho řešit v maximálně krátkém termínu.

Jsme držiteli celé řady oprávnění a osvědčení, které nás kvalifikují provádět odborné práce. Mezi ty patří např. oprávnění k provádění montáží a oprav vyhrazených el. zařízení vč. hromosvodů bez omezení či Osvědčení o provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí.

 

Vyberte si

Kategorie A

Základní servis

Kategorie B

Standardní servis

Kategorie B+

Standardní servis PLUS

Kategorie C

Kompletní servis

 

Projekt firmy Evocati

 

created by Lewest.cz