Pronájem trafostanice, dieselagregátu

a jiných energetických zařízení

Energetická zařízení, která nabízíme k pronájmu, dokáží zastoupit zařízení, jež jsou momentálně mimo provoz, a tím minimalizovat ekonomické škody způsobené výpadky elektrické energie. Naše řešení jsou také vhodná pro dočasné akce jako např. výstavby logistických či průmyslových areálů, open air festivalů a jiné.

Pronájem mobilních trafostanic

Nabízíme k pronájmu mobilní trafostanice o výkonu 400 kVA, 630 kVA a 1000 kVA pro připojení k síti 22kV. Trafostanici vám přivezeme na místo instalace, zprovozníme a po ukončení akce opět odvezeme. Před vlastní instalací zajistíme od distribuční společnosti povolení pro připojení. Toto vše jsme schopni vyřídit v krátkém termínu a reagovat tak na vaše potřeby.

Pronájem dieselagregátu

Nabízíme pronájem mobilního záložního zdroje elektrické energie MTG 200 kW, který má široké uplatnění ve stavebnictví, při pořádání venkovních akcí či při plánovaných odstávkách ve výrobních závodech. Své uplatnění najde i v případě, kdy je potřeba pokrýt krátkodobé zvýšení odběru elektrické energie.

V případě objednání vám elektrocentrálu přivezeme, nainstalujeme a zaškolíme personál, který bude zařízení obsluhovat.

Pronájem staveništních rozvaděčů

 

Projekt firmy Evocati

 

created by Lewest.cz